Χώμα – Φυτόχωμα με το κυβικό

Η Μ.Αναγνώστου ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της κηποτεχνίας για μεγάλες ποσότητες χώματος στις κατασκευές της , παρέχει στου πελάτες τη δυνατότητα τα προμηθευόντα φυτοχώματα σε :

Big-Bag σε συσκευασία χωρητικότητας ~1m³

  • Χώμα γης
  • Μείγμα για ταρατσόκηπους
  • Ελαφρόπετρα
  • Άμμο Ποταμίσια
  • Μείγμα χώματος γης (65%) & compost (35%) κατάλληλο για παρτέρια
  • Μείγμα χώματος γης & άμμου κατάλληλο για υπόστρωμα
  • Μείγμα φυτοχώματος για λαχανόκηπου
  • Μείγμα φυτοχώματος κατά παραγγελία του πελάτη (γεωπόνοι,κηποτέχνες ,κατασκευαστές)

 

Όλα τα προηγούμενα μείγματα επεξεργάζονται από μηχανήματα κοκκομετρίας (τρόμελ) 1,2 ή 1,8 ανάλογα με την χρήση τους ή την απαίτηση του πελάτη.

Με φορτηγά της εταιρείας (ποσότητες από 1,2m³ & άνω)

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει με δικά της φορτηγά την μεταφορά όλων των τύπων χωυμάτων & φυτοχωμάτων που περιέχονται στις συσκευασίες Big-Bag σε οποιαδήποτε ποσότητα.