Προϊόντα

Η εταιρεία Μ.Αναγνώστου διαθέτει στην αγορά τα ακόλουθα επώνυμα προϊόντα :

 

Α. Συσκευασμένα φυτοχώματα

Φυτοχώματα

 

B. Εδαφοβελτιωτικά

Εδαφοβελτιωτικά

Γ. Χώμα – Φυτόχωμα με το κυβικό

Χώμα